Gwarancja, rękojmia i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: biuro@anysharp.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: AnySharp® Polska, ul. Jana III Sobieskiego 34E, 32-400 Myślenice , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Nie wysyłaj paczki za pobraniem (nie odbieramy paczek pobraniowych).

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: biuro@anysharp.pl lub drogą pocztową na adres: AnySharp® Polska ul. Jana III Sobieskiego 34E, 32-400 Myślenice

Reklamowany towar należy wysłać na adres: AnySharp® Polska ul. Jana III Sobieskiego 34E, 32-400 Myślenice

W związku z wadą możesz żądać:

lub złożyć oświadczenie o:

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Zwrot pieniędzy nastąpi do 14 dni na wskazane konto bankowe lub w kanale płatności w którym został zlecony przelew (np. tzw szybkie płatności PayU, PayNow).

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Regulaminy

AnySharp® poleca